Metamorfozy


Wykonano 14 punktowy most porcelanowy na podbudowie metalowej

Wykonano licówki kompozytowe na materiale Enamel

Wykonano 4 punktowy most porcelanowy na siekaczach górnych na podbudowie metalowej

Wykonano 4 punktowy most porcelanowy na siekaczach górnych na podbudowie metalowej